Pravidla

SpinKing je soutěž, která určí yoyo krále českých škol, určená je tedy pro všechny yoyery a yoyerky základních škol a první stupňů 8-mi letých gymnázií, soutěžit tak může kdokoliv do 15ti let (včetně).

Registrace zasílejte předem na :

spinking@centrum.cz

Do emailu registrace uveďte:

 • jméno
 • přijmení
 • věk
 • město
 • název vaši školy
 • kategorie ve které chcete soutěžit
 • Hudbu ve formátu mp3 ( pouze v případě ,že se účastníte kategorie freestyle)

Kategorie

1. Kategorie- SPINKING, proběhne formou tricklistu- viz níže
2. Kategorie- FREESTYLE, minutová sestava na vlastní muziku- viz níže

SPINKING
-kvalifikace proběhne formou tricklistu
-finále proběhne pomocí tricklistového battlu. Do finále postupují nejlepší z kvalifikace tak, aby ve finále bylo 20 soutěžících. Ve finálovém kole vypadávají soutěžící v případě, že se jim nepodaří předvést trik na první pokus do té doby než zůstane jen jeden: SPIN-KING!

Tricklist kvalifikace:

Tricklist finále:

Obecná pravidla povinných triků:

 • Na trik mohou být buď dva pokusy, potom je první úspěšný ohodnocen 5-ti body, druhý pak body 3-mi. Ve všech kategoriích je možnost navrácení yoya bindem (přes smyčku). Při nepovedeném bindu se celý trik počítá jako neúspěšný.
 • Trik musí být zakončen chycením yoya do jedné ruky, aniž by se při návratu odrazilo o tělo, či by chycení pomohla ruka druhá. Po zakončení triku musí být vždy správně navinut provázek (bez uzlu). Rozhodčí si může vždy vyžádat kontrolu provázku.
 • Všechna yoya musí být schopna vykonat minimálně 3 vteřinového sleepera. Rozhodčí si může kdykoli vyžádat kontrolu této vlastnosti.
 • Prostor pro provedení triku je vyznačen páskou, inkoustem, křídou nebo jakýmkoliv jiným zřetelným způsobem, přičemž šířka značení se považuje za prostor mimo hrací plochu.
 • Velikost hrací plochy je čtverec o velikosti 75×75 cm.
 • Každý hod v hracím prostoru se automaticky považuje za pokus o trik.
 • Všechny triky musí být provedeny tak, že soutěžící stojí oběma nohama uvnitř hrací plochy. Jakýkoliv pokus soutěžícího s nohou (nohama) mimo prostor se považuje za neúspěšný pokus.
 • Pro soutěžícího, který je právě na řadě (je na pódiu ale stojí mimo vyznačený prostor), jsou povoleny pouze tyto triky: throwdown, sleeper, forward pass, jeden loop the loop, nebo úpravy stringu.
 • Pokus o soutěžní trik je automaticky považován za neúspěšný pokus v daném triku.
 • Pokud se soutěžící nachází mimo hrací plochu může string upravovat buď manuálně nebo natažením nového stringu stejné délky jako byl string předchozí.
 • Pokud nohy soutěžícího opustí při vykonávání triku vyznačený prostor, automaticky se daný trik považuje za neúspěšný.
 • Pokud není u triku uvedeno jinak, nejsou při jeho vykonávání povoleny jakákoliv minutí stringu (např. pinwheel) a podobné chyby.
 • Soutěžící může použít jakékoliv yoyo. Pokud není uvedeno jinak je možné použít pouze jedno yoyo, jejich výměna je možná pouze pokud to povolí rozhodčí (rozbití yoya apod.). Na tie-break se musí použít pouze jedno yoyo.
 • Zkracování stringu pomocí omotávání okolo ruky nebo prstu za účelem jednoduššího provedení triku je zakázáno. Všechny triky musí být provedeny s plnou délkou stringu.
 • Opakování daného triku je možné tak dlouho, dokud jeho provedení je čisté. Tzn. Je možné místo deseti loopů provést loopů 20, s tím že zakončení musí být čisté. Bodové ohodnocení však zůstává stejné.
 • Jakýkoliv soutěžící, který není právě hodnocen a bude rušit právě hodnoceného soutěžícího, nebo rozhodčího v jeho výkonu může být diskvalifikován.
 • Rozhodnutí rozhodčího je konečné.

Pravidla tricklist finále:

 • Pokud není uvedeno jinak tak ve finále platí stejná pravidla povinných triků jako v kvalifikaci
 • Finále soutěže proběhne formou souboje (battle) všech 20 soutěžících
 • Pořadí soutěžících ve finále určí los
 • Všichni soutěžící nastoupí na pódium v určeném pořadí. Na pokyn moderátora provede první soutěžící trik, který je aktuálně v pořadí (tricklistu).
 • Pokud trik provede správně zůstává v soutěži a následuje další soutěžící.
 • Pokud trick neprovede ze soutěže vypadává a končí.
 • mile se o první trik v pořadí pokusí všichni finalisté následuje další trik v pořadí.
 • Vítězem se stává soutěžící, který se v souboji dostane nejdále a zůstane jako poslední.
 • Pokud by došlo ke stejnému výsledku u dvou a více sotuěžících, následuje tie-break. Zde vítězí soutěžící, který provede vícekrát trik EliHops (Rozhodčí můžou tie break trick změnit)

Pravidla Freestyle:

Pravidla se v zásadě řídí pravidly České yoyo asociace pro freestyle viz:

Technické provedení 70% : Umělecké provedení 30%

Hodnocení technického provedení:

 • K hodoncení technického provedení používají rozhodčí zaznamenávání plusových a mínusových bodů. Provedeným trikům jsou přiřazovány body na základě jejich obtížnosti, kvality provedení a dalších faktorů – viz. níže.
 • Základní a opakované triky a trikové části sou hodnoceny méně než obtížné a riskantní triky a trikové části. Dalšími faktory, kromě obtížnosti, které mohou zvyšovat bodové ohodnocení jsou mimo jiné: rychlost, dokonalost prvedení triku, chycení naslepo atd.
 • Ve všech kategoriích jsou body odečítány mimo jiné za špatně provedené triky a trikové části, jasné minutí provázku, ztrátu kontroly, nepovedený bind, minuté “slack” triky a “lacerace.

Hodnocení uměleckého provedení:

4 kategorie oceněné rozhodčími od 1-3 bodů.

 • Hudba- synchronizace hudby s triky a vystoupením
 • Celkový dojem
 • Originalita (unikátní pohyby, nápady, či provedení triků)
 • Variabilita a riskantnost triků (různé typy triků a vysoké riziko chyby)